Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Strona główna » PRZEDSZKOLE » RAMOWY ROZKŁAD DNIA

wielkość tekstu: A | A | A

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  W  PRZEDSZKOLU  (2022/2023)

 

I zajęcia poranne

6.00 – 9.00 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne
z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne  zabawy i ćwiczenia prowadzone
pod kierunkiem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe w tym religia
8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.  Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania.

7.00-9.00- zajęcia  rewalidacyjne , wwr,ppp (według opinii i orzeczeń)

II realizacja podstawy programowej

9.00 – 9.20 -Czynności organizacyjne.  Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.   Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
9.20 – 12.20 – Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych (ok. 1 godzina). Innowacje. Programy autorskie. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10.30-10.40 - „Witaminka” – owocowy przerywnik.  Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.
Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.
12.20-13.00 - Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu.  Zabiegi  higieniczne. Czynności samoobsługowe.  Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.  Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
13.00-13.45 -Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub  na powietrzu. Indywidualna praca
z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
13.45- 14.00 - Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00-16.00- zajęcia  rewalidacyjne , wwr,ppp (według opinii i orzeczeń)

III zajęcia popołudniowe

14.00- 14.20 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku.
14.20-16.00 - Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty  indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne. Zajęcia dodatkowe.
15.00- 15.20 - „Kromeczka”. Dodatkowy mały posiłek dla dzieci zostających długo w przedszkolu.

 

 

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna