Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

Umiejętności- Stonogi

Strona główna » Grupy przedszkolne » Stonogi » Umiejętności- Stonogi

wielkość tekstu: A | A | A

 

                                                                             WRZESIEŃ
                                                          Po zakończeniu miesiąc dziecko:1. Wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi, panuje nad swoim głosem podczas wypowiedzi  na temat  opowiadania „Lisi ogon”-M. Bennewicz
2. Słucha uważnie wypowiedzi innych, podejmuje rozmowę na temat „Jak zgodnie bawić się w przedszkolu”
3. Dzieli zdanie na wyrazy.
4. Rozpoznaje obraz graficzny  swojego  imienia
5. Wykonuje pracę plastyczną „Moje przedszkole” techniką malowanie farbami plakatowymi
6. Powtarza wierszyki i rymowanki w języku „hello how are you”
7. Motywuje inne dzieci do przestrzegania zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka
8. Przypomina innym dzieciom o używaniu zwrotów grzecznościowych
9. Różnicuje prawą i lewą stronę swojego ciała
10. Rysuje pastelami olejnymi różnorodne postaci w ruchu.
11. Konstruuje złożone budowle według własnego pomysłu z różnego rodzaju klocków
12. Rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana O, o
13. Wypowiada się na temat porównywanych  budynków: blok mieszkalny, dom jednorodzinny, budynki nowoczesne,  stare kamieniczki, dworek szlachecki, starą chatę wiejską w oparciu o ilustracje, fotografie
14. Sprawnie liczy przedmioty i ustała ile ich jest razem
15. Podaje adres zamieszkania
16. Aktywnie uczestniczy zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, poznania własnego ciała
17. Powtarza słowa i krótkie zwroty w języku angielskim
18. Odpowiada krótko na proste pytania w języku angielskim
19. Aktywnie uczestniczy  w zabawach badawczych
20. Uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczycielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków,
21. Poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez jezdnię,
22. Przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych takich jak np. ulica, plac budowy
23. Wyjaśnia gdzie można bawić się bezpiecznie
24. Przechodzi przez ulicę, stosując znane mu zasady bezpieczeństwa w trakcie spaceru w okolicy przedszkola
25. Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach z elementem czworakowania
26. Tworzy opowieść ruchową z nauczycielem, zapamiętując ciąg następujących po sobie wydarzeń od początku do końca i od końca do początku
27. Rozpoznaje figury geometryczne płaskie i podaje ich nazwy: kwadrat, koło, trójkąt
28. Próbuje śpiewać krótkie rymowanki i piosenki,
29. Wykonuje pracę plastyczną „Moja droga do przedszkola” – malowanie farbą plakatową
30. Rozpoznaje wybrane znaki drogowe: nakazu, zakazu, ostrzegawcze, informacyjne i wyjaśnia ich znaczenie w sytuacjach zabawowych i zadaniowych
31. Wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek)
32. Układa liście w szeregi i nazywa, który jest pierwszy, drugi jednocześnie opisując wygląd poszczególnych liści


Tematyka miesiąca:

1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Moja miejscowość
4. Bezpieczny przedszkolak

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna