Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

Umiejętności - Muchomorki

Strona główna » Grupy przedszkolne » Muchomorki » Umiejętności - Muchomorki

wielkość tekstu: A | A | A

WRZESIEŃ– GRUPA  PIĘCIOLATKI
„MUCHOMORKI”
Po zakończeniu miesiąca dziecko:

1.Aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych np. chustą animacyjną w ogrodzie przedszkolnym.
2. Samodzielnie ubierasię i rozbiera przed i po przyjściu z ogrodu.
3. Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w przedszkolu i otoczeniu przedszkola.
4.Nazywa pomieszczenia przedszkolne wyjaśniając do czego służą, co można w nich robić.
5. Potrafi  przedstawić się na forum grupy.
6. Zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym.
7. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych orientacyjno-porządkowych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym.
8. Określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko itp.
9. Rysuje pastelami olejnymi różnorodne postacie w ruchu.
10.Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych
w kodeksie przedszkolaka.
11.Posługuje się wyrażeniami np. na, pod, obok, za w sytuacjach zabawowych i zadaniowych w trakcie zabawy dyd. „Gdzie jest w naszej sali..?”
12.Dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy.
13. Wskazuje numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia.
14.Uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się podczas próbnej ewakuacji.
15.Porównuje świat  roślin i zwierząt wybranych krajobrazów: górskiego, morskiego, leśnego, nizinnego, pojezierze.
16.Aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo – ruchową i wzrokowo – słuchową.
17.Dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej.
18.Wykonuje pracę plastyczną posługując się techniką  wydzierania „Żaglówka”.
19.Dstrzega zmiany wysokości dźwięków utworu muzycznego podczas zabaw muzycznych.
20.Odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy.
21.Układa rytm według słownej instrukcji nauczyciela.
22.Aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości.
23. Uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczycielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków.
24. Poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone światło – przejdź przez ulicę.
25. Wyjaśnia gdzie można bawić się bezpiecznie wykorzystanie aplikacji multimedialnej learningapps.
26. Wykonuje pracę plastyczną „Moja droga do przedszkola” – malowanie farbą plakatową.
27. Jeden, dwa, trzy, bezpieczny jestem ja i ty”- quiz grupowy
 

TEMATYKA MIESIĄCA:
1. W  przedszkolu.
2. Minęły wakacje.
3. Moja grupa.
4.„Jeden, dwa, trzy, bezpieczny jestem ja i ty” -Tydzień bezpieczeństwa

 

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna