Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

Umiejętności- Motylki

Strona główna » Grupy przedszkolne » Motylki » Umiejętności- Motylki

wielkość tekstu: A | A | A

WRZESIEŃ
Po zakończeniu miesiąc dziecko:

 1. Wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi, panuje nad swoim głosem podczas wypowiedzi  na temat opowiadania „Lisi ogon”-M. Bennewicz
 2. Spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie i motywując inne dzieci do takiego zachowania
 3. Słucha uważnie wypowiedzi innych, podejmuje rozmowę na temat „Jak zgodnie bawić się w przedszkolu”
 4. Aktywnie uczestniczy zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych orientacyjno-porządkowych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym
 5. Dzieli zdanie na wyrazy.
 6. Rozpoznaje obraz graficzny  swojego  imienia
 7. Wykonuje pracę plastyczną „Moje przedszkole” techniką malowanie farbami plakatowymi
 8. Powtarza wierszyki i rymowanki w języku „hello how are you”
 9. Odpowiedzialnie wykonuje obowiązki dyżurnego
 10. Motywuje inne dzieci do przestrzegania zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka
 11. Przypomina innym dzieciom o używaniu zwrotów grzecznościowych
 12. Dostrzega korzyści płynące ze znajomości języków obcych
 13. Różnicuje prawą i lewą stronę swojego ciała
 14. Rysuje pastelami olejnymi różnorodne postaci w ruchu.
 15. Konstruuje złożone budowle według własnego pomysłu z różnego rodzaju klocków
 16. Rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka litera pisana O, o
 17. Wypowiada się na temat porównywanych  budynków: blok mieszkalny, dom jednorodzinny, budynki nowoczesne,  stare kamieniczki, dworek szlachecki, starą chatę wiejską w oparciu o ilustracje, fotografie
 18. Sprawnie liczy przedmioty i ustała ile ich jest razem
 19. Podaje adres zamieszkania.
 20. Wskazuje i nazywa cyfrę 0
 21. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 22. Aktywnie uczestniczy zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, poznania własnego ciała
 23. Powtarza słowa i krótkie zwroty w języku angielskim
 24. Odpowiada krótko na proste pytania w języku angielskim
 25. Aktywnie uczestniczy  w zabawach badawczych
 26. Aktywnie uczestniczy zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, poznania własnego ciała
 27. Z uwagą ogląda przedstawienie w ramach obchodów „Dnia Przedszkolaka”- „O żabce, która miała marzenie”
 28. Wykonuje samodzielnie książeczkę na temat zasad higieny z obrazkami
 29. Układa z kilku obrazków sensowne historyjki wskazując co było przedtem i co może się dalej wydarzy
 30. Aktywnie uczestniczy zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych z zakresu profilaktyki wad postawy
 31. Podaje numery alarmowe w szczególności: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, wskazując te numery
 32. Rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała wielka litera drukowana, mała wielka litera pisana O,o
 33. Dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów
   

Tematyka miesiąca:

I  W przedszkolu  II  Minęły wakacje   III  W mojej miejscowości  IV  Dbamy o siebie i środowisko

 

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna