Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

DYŻUR WAKACYJNY

Strona główna » Aktualności » DYŻUR WAKACYJNY

wielkość tekstu: A | A | A

Drodzy Rodzice

W załączniku można pobrać dokumenty, które będą obowiązywać podczas rekrutacji na dyżur wakacyjny. Przedszkole nr 1 dyżuruje w miesiącu lipcu. W celu zapisu dziecka na miesiąc sierpień należy złożyć kartę zapisu dziecka w przedszkolach dyżurujących  w sierpniu.

Wykaz dyżurujących przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi

w terminie od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r.

 

Lp.

Nazwa i adres przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi

1.

Przedszkole nr 1 w Zawierciu, ul. Paderewskiego 57

2.

Przedszkole Integracyjne nr 3 w Zawierciu, ul. Wyszyńskiego 5A

3.

Przedszkole nr 5 w Zawierciu, ul. Moniuszki 9

4.

Przedszkole nr 7 z Oddziałami Specjalnymi w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 60

5.

Przedszkole nr 15 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 27

6.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu,

ul. Wojska Polskiego 55

7.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 w Zawierciu,

ul. Filaretów 9

 

 

Wykaz dyżurujących przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi

w terminie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

Lp.

Nazwa i adres przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi

1.

Przedszkole nr 2  im. Misia Uszatka w Zawierciu, ul. Marszałkowska 28

2.

Przedszkole nr 4 w Zawierciu, ul. Gałczyńskiego 3

3.

Przedszkole nr 6 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 32

4.

Przedszkole nr 8 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 8

5.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 21

6.

Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu, ul. Zarzecze 2

Zapisy na dyżury wakacyjne
w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Zasady ogólne
 1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie.
 2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.          
 3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  .
 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innego dyżurującego przedszkola/szkoły, które dysponują wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w przedszkolu/szkole.

WAŻNA INFORMACJA DODATKOWA

W DNIU 21.06.2021 RODZICE OTRZYMAJĄ TELEFONICZNĄ INFORMACJĘ O ZAKWALIFIKOWANIU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU NR 1.

7 DNI OD POWYŻSZEGO TERMINU (tj. 21.06.2021)

rodzice są zobowiązani dokonać wpłaty za miesiąc lipiec tj. (22 dni x7zł=154 zł) i przedłożyć w przedszkolu potwierdzenia tej wpłaty. Brak wpłaty stanowi rezygnację z dyżuru wakacyjnego.

 

Wpłat należy dokonać na poniższy numer konta:

34 1240 4142 1111 0011 0123 0921

Z dopiskiem dyżur wakacyjny+ imię i nazwisko dziecka

 

czytano: 187 razy

autor: p1zawiercie.jur.pl

data dodania: 2021-06-08 08:42:46

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna