Przedszkole nr 1 w Zawierciu

PRZEDSZKOLE NR 1 W ZAWIERCIU

Mamy w planie dobre zachowanie „EKO pomysły, aby świat był zdrowy i czysty”

Strona główna » Aktualności » Mamy w planie dobre zachowanie „EKO pomysły, aby świat był zdrowy i czysty”

wielkość tekstu: A | A | A

Serdecznie zapraszamy

RODZICÓW i DZIECI
do wzięcia udziału w konkursie

Mamy w planie dobre zachowanie
 „EKO pomysły, aby świat był  zdrowy i czysty”

Konkurs ogólnopolski dla dzieci i rodziców
na wiersz, opowiadanie, historyjkę obrazkową, komiks
dotyczące kształtowania nawyków higienicznych i zachowań proekologicznych.

Przedmiotem konkursu są wierszyki, opowiadania, historyjki obrazkowe, komiksy
wykonane przez dzieci z pomocą rodziców.

 

Organizator:                      Przedszkole nr 1 „Słoneczko”

ul. Paderewskiego 57

42-400 Zawiercie

tel. 3267156789

 p1zawiercie@gmail.com

www.p1zawiercie.jur.pl

 

 1. Adresat konkursu: dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  z rodzicami całej Polski.
 2. Cele konkursu:
 • Propagowanie nawyków higienicznych i zachowań proekologicznych.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Rozwijanie pomysłowości, kreatywności i wyobraźni .
 1. Regulamin konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do dzieci 3 – 6 letnich i ich rodziców.
 • Konkurs trwa od 01.03.2021r. do 31.05.2021r.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie wspólnie z rodzicem dotąd nie opublikowanego wiersza, opowiadania, komiksu lub historyjki obrazkowej .
 • Każda placówka może nadesłać maksymalnie 4 utwory.
 • Każda praca musi zawierać metryczkę: z imieniem i nazwiskiem rodzica i dziecka, wiek dziecka, dane placówki oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres, telefon oraz e – mail placówki.
 • Prace przechodzą na własność organizatora.
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1). W przypadku jej braku prace nie będą oceniane.
 • Wszystkie prace literackie stają się własnością organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do publikacji w Internecie i prezentacji prac.  Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i przedszkola.
 1. Nagrody:
 • Jury wyłoni po 3 laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki oraz przyzna po 3 wyróżnienia.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
 • Organizator przewiduje dla każdego uczestnika konkursu dyplom podziękowania
  w tym celu zainteresowanych prosimy o załączenie zaadresowanej koperty A4
  ze znaczkiem pocztowym.

 

4.     Terminarz konkursu:

 • Termin nadsyłania prac do dnia 31.05.2021r.  (decyduje data stempla pocztowego)

na adres:

Przedszkole nr 1 „Słoneczko”

ul. Paderewskiego 57

42-400 Zawiercie
 z dopiskiem:  „Mamy w planie dobre zachowanie”

 

Koordynatorki konkursu: mgr Agata Bożek i mgr Anna Kruszewska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

Załącznik 1
Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (tj. imię i nazwisko, wiek)  moich
i mojego dziecka  …...................................................................... w związku z udziałem
w konkursie ogólnopolskim dla dzieci i rodziców na wiersz, opowiadanie, historyjkę obrazkową, komiks, dotyczące dobrego zachowania i propagowania nawyków higienicznych
i zachowań proekologicznych, pod hasłem: Mamy w planie dobre zachowanie
EKO pomysły, aby świat był czysty”,
organizowanym przez Przedszkole nr 1 „Słoneczko”
w Zawierciu, w zakresie umieszczenia danych osobowych na stronie internetowej placówki oraz stronie blizejprzedszkola.pl, prezentacji pracy na wystawie pokonkursowej oraz publikowania i powielania jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą.
 

 

…………………………………….
(data, podpis rodzica /opiekuna)

czytano: 123 razy

autor: p1zawiercie.jur.pl

data dodania: 2021-03-03 07:41:25

Jesteś zainteresowany naszym przedszkolem?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna